неделя, 6 септември 2009 г.

Трескейа

Трескейа е по-скоро традиция и вяра, отколкото религия, целта ни е запазването на традициите, които са връзката ни с родното и земята ни, но същевременно нашата традиция е отворена за всички, без значение от тяхната националност, раса, пол, сексуална ориентация, светоглед или други индивидуални особености. Въпреки че желаем запазването на родните традиции, ние заявяваме, че нашата традиция не принадлежи на дадена раса или националност, целта й е общото благо и следва да бъде приемана като духовен път, открит за всички. Следването на традицията на Трескейа не влиза в конфликт с останалите духовни учения или религии, не противоречи и не влиза в спор с идеалите и възгледите им. В античността формите на тракийската вяра са били изповядвани заедно с римски, елински, келтски и други религиозни форми, което в крайна сметка трябва да води до взаимното им обогатяване.

0 коментара:

Публикуване на коментар