петък, 10 февруари 2012 г.

Свещените пламъци на Хеката 2012

Обредът на Свещените пламъци на Хеката (The Rite of Her Sacred Fires) е почитащ обред към Великата Богиня. По време на пълнолунието през май месец по целия свят, поклонниците запалват пламък в Нейна чест. За пръв път обредът е извършен през 2010 година, по инициатива на Сорита Д’Есте (писател и издател) и успява да събере участници от повече от 60 страни, включително и членовете на Трескейа в България.

Ние, Тракийско общество Трескейа, сме съпричастни към тази мащабна идея по целия свят ще бъде запален пламък в чест на Богинята. Нека направим това и тук в земите, в които почитта към богинята Хеката е засвидетелствана още от древността.

Ето и няколко полезни връзки:

Събитието във Фейсбук

Международно участие в обреда

Оригиналният вариант на обреда, съставен от Сорита Д’Есте


Това е версията адаптирана към вярванията и духовното послание на Трескейа:


Свещените пламъци на Хеката

Изберете спокойно място, където ще се чувствате добре и където ще имате възможност да извършите ритуала спокойно и без притеснения. Дали това ще е някъде в дома ви или извън него, зависи само от вас. Разбира се, ако имате възможност да направите ритуала навън под звездите – използвайте я! Единственото, от което имате нужда е бяла свещ и кибрит, а ако сте навън може и малък огън. Ако желаете, можете да запалите и благовония, както и да украсите ритуалното пространство с цветя в израз на почитта си към Нея.

Протегнете ръцете си напред, с длани обърнати нагоре и кажете:

"За възхвала те призовавам, Властващата над Небеса, Земя и Вода!
В името на мистериите на деня и нощта,
в името на светлината на луната и лъчите на слънцето.
За възхвала те призовавам,
Теб, която властваш над живота, смъртта и новото раждане,
ела Тройна Богиньо и изпълни със светлината на факлите си душата ми.
Аз Те търся, Теб, ключарката на цялата вселена и Властващата над пламъка на звездите,
нека мъдростта на звездите ни докосне с пламъка и неземната си светлина,
отзови се родителко на светлината, която властваш и над тъмата.
Ти си тази, която властваш над тайнствата и изригваш в пламъци, Светлоноска, Земна Майко!
Небесна Царице!
Хеката, Богиньо, която си водачка и спътник по пътя на мистериите,
в Твоя чест запалвам този огън,
нека с неговите пламъци се обединят пламъците на звездите, небесата и земята.
С този пламък те моля да ми бъдеш в помощ
за по-дълбоко разбиране на мистериите ти."

Запалете свещта. Кажете:

"Отдавам почит на дълбините на Богинята, която е всепокоряваща,
която всява страх във всичко със светостта си!

Велика Хеката, която тъчеш звездното платно и насочваш потока на живота,
води ме по пътя ми към познанието.
От кръстопът на кръстопът носещите светлината на твоите факли и твоя ключ нека се намират един друг винаги.
"

Постойте така известно време и погледайте пламъка. Когато решите, можете да загасите свещта/огъня или да ги оставите да изгорят сами. Преди да направите това кажете:

"Нека сенките на съмнението си отидат от мислите ми
от присъствието и единението с Твоята божественост.
Нека твоята светлина изпълни сърцето ми
и познанието да осветява пътя ми,
защото аз следвам пътя на твоите тайнства
"

Целунете дланта на дясната си ръка и я протегнете към пламъка.

С това ритуалът завършва!

0 коментара:

Публикуване на коментар