неделя, 15 юли 2012 г.

Горещници

Из книгата "Тракийска магия" на Георги Мишев (под печат):

"Трите дни наричани Горещници се почитат за предпазване от огън. На първия ден от Горещниците (15 юли) се е изгасял огъня във всички огнища в населеното място, на втория ден огън не се пали, а на третия ден се запалва жив огън. От живия огън се запалват отново домашните огнища. Стриктно се спазва забрана за работа през тези дни. В особено сила са забраните за извършването на женски дейности – шиене, предене, тъчене. Вярва се, че ако някой човек работи през това време Огнена Марина ще му изпрати огън и ще изгори имуществото му. Почитта отдавана на този период отразява вярата, че това е времето, когато се ражда Огънят. Има някои елементи, които сближават това време с Коледния период, когато се ражда Слънцето. Раждането на земната му проекция, запалването на новия, жив, божи огън, се извършва отново на деня посветен на Дева, т.е. запазва се идеята за самозачеването. Дуалният образ е отново изявен и тук виждаме огъня като земната проекция на небесното светило. Отново на това раждане основната почит е отдавана на източника, т.е. в случая на Огнена Марина, Девата, която властва над огъня и змиите."

0 коментара:

Публикуване на коментар