неделя, 16 октомври 2011 г.

Фрагмент от оракул на Хеката за Иисус

Фрагментът от Порфирий е от негово загубено съчинение Философия от оракулите, въпреки че е загубено в съчиненията на църковните отци Августин и Евсебий има фрагменти от тях, които са запазени. Това е фрагмент, който съдържа оракул от Хеката, източникът в случая е от Августин De Civitate Dei, 19 книга, пасаж 23.

"De Christo autem, inquit, interrogantibus si est Deus, ait Hecate: "Quoniam quidem inmortalis anima post corpus [ut] incedit, nosti; a sapientia autem abscisa semper errat. Viri pietate praestantissimi est illa anima; hanc colunt aliena a se ueritate." Deinde post uerba huius quasi oraculi sua ipse contexens: "Piissimum igitur uirum, inquit, eum dixit et eius animam, sicut et aliorum piorum, post obitum inmortalitate dignatam et hanc colere Christianos ignorantes." "Interrogantibus autem, inquit: Cur ergo damnatus est? oraculo respondit dea: Corpus quidem debilitantibus tormentis semper oppositum est; anima autem piorum caelesti sedi insidet. Illa uero anima aliis animabus fataliter dedit, quibus fata non adnuerunt deorum dona obtinere neque habere Iouis inmortalis agnitionem, errore implicari. Propterea ergo diis exosi, quia, quibus fato non fuit nosse Deum nec dona ab diis accipere, his fataliter dedit iste errore implicari. Ipse uero pius et in caelum, sicut pii, concessit. Itaque hunc quidem non blasphemabis, misereberis autem hominum dementiam, ex eo in eis facile praecepsque periculum."

"На този, който е попитал Хеката дали Христос е бог, тя е отговорила: "Познаваш състоянието на безплътната безсмъртна душа и ако тя бъде отделена от мъдростта тя винаги греши. Душата, за която питаш, е на човек от първите по благочестие: те я почитат, защото грешат за истината." За този благочестив човек, Хеката казва, че душата му, както душите на другите добри хора, е дарена след смъртта с безсмъртие и че християните в невежеството си я почитат. И на тези, които са попитали, защо той е трябвало да умре, оракулът на богинята отговори, че тялото всъщност, е винаги изложено на мъчения, но душите на благочестивите пребивават в небесата. Душата, за която питаш, е била съдбоносната причина за прегрешенията към другите души, на които не е било отредено да получат даровете на боговете и да притежават познанието на безсмъртния Зевс. Тези души затова са мразени от боговете, защото на тях не е било отредено да получат даровете на божествата и да познаят бога, били са обречени да бъдат доведени в прегрешение чрез този, за когото ме питаш. Но той самият, беше добър и небесата бяха отворени за него, както и за другите добри хора. Ти не бива да говориш лошо за него, а да съжаляваш за глупостта на хората: и за това, че чрез него опасността за хората е неминуема."

0 коментара:

Публикуване на коментар