неделя, 16 октомври 2011 г.

Порфирий за Хеката

Порфирий пише за Хеката:

"Символ на Хеката с нейните променливи фази е луната и нейната сила зависи от фазите й. Нейната сила се изразява в три форми. Като символ на новата луна тя е облечена в бяла роба, носи златни сандали и е обградена от горящи факли. Кошницата която носи при изгряването си символизира посевите, които растат също добре или зле според количеството дарявана от нея светлина. Като символ на пълната луна тя носи бронзови сандали. По клонката от маслина се познава огнената й природа, а по мака, който носи като украшение на главата си, се познава нейното плодородие и многобройността на душите, които почиват в нея, като в град. Защото макът е емблемата на града. Тя носи лък като Артемида, заради силата на болките при раждане. Също и Мойрите се свързват със силата й, Клото със Съзидателната, Лахезис с Отхранващата и Атропос с Неотменимата воля на Богинята. Също и плодните житни поля, които са Деметра, са свързани с нея, както съзидателната сила в нея (Деметра). Луната е подкрепата и на Кора. Дионис е поставян до нея, заради растежа на рогата му и заради облаците които лежат между този и другия свят."

0 коментара:

Публикуване на коментар